Τι είναι το Dias project

Το πρόγραμμα DIAS, συνολικού προϋπολογισμού 425.250€ και διάρκειας 36 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-04873).

This image has an empty alt attribute; its file name is espa-logo.jpg
Приглашаем вас испытать настоящий азарт в казино зума и получить массу удовольствия.

Το πρόγραμμα Dias συντονίζει η Λέκτορας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, Ματίνα Μπίμπη και συμμετέχουν:

  • ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης,
  • η εταιρία ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ
  • το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.