Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου στο ΙοΤι4

  • by

Αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στο “International Workshop on IoT Applications and Industry 4.0” που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου “International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems”.

Στην εργασία που παρουσιάστηκε, με τίτλο “An Architecture model for Smart Farming”, προτείνεται ένα γενικό μοντέλο αρχιτεκτονικής για έξυπνη γεωργία (smart farming).

Επιπλέον, στην εργασία παρουσιάζονται και οι τεχνολογίες που ενσωματώνουν τα τέσσερα επίπεδα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής: το επίπεδο αισθητήρων, το επίπεδο δικτύου, το επίπεδο υπηρεσιών και το επίπεδο εφαρμογής.

Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα έξυπνης γεωργίας.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *