Εκδήλωση λήξης ερευνητικού προγράμματος ΔΙΑΣ

  • by

Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου στο πνευματικό κέντρο Κρόκου η εκδήλωση λήξης του Ερευνητικού Προγράμματος «ΔΙΑΣ» – Παρακολούθηση καλλιέργειας Κρόκου Κοζάνης με Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα. Την ερευνητική ομάδα αποτέλεσε το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, και η επιχείρηση Μελλοντική.


Υπό το συντονισμό της Επίκουρης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Μπίμπη Ματίνας, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και καλλιεργητών. Με επίκεντρο τον κρόκο και την καλλιέργειά του, ως μοναδικό τοπικό προϊόν υψηλής αξίας, αναδείχθηκαν τεχνικές Γεωργίας Ακριβείας (Precision Agriculture) για την απομακρυσμένη παρακολούθηση των καλλιεργειών με στόχο την χαρτογράφηση των αγρών, την αναγνώριση καλλιεργητικών κινδύνων (ζιζανίων και θηλαστικών) αλλά και την εκτίμηση της απόδοσης σε κρόκο. Το κοινό και οι καλλιεργητές ήρθαν σε επαφή με πρωτοποριακές για το χώρο τεχνολογίες και πρακτικές παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου με τη χρήση drones, καθώς και με εργαλεία κοστολόγησης της επένδυσης.


Η συμμετοχή του κοινού ήταν ενεργή, και η ερευνητική ομάδα ανταποκρίθηκε σε ένα δημιουργικό διάλογο μεταξύ κοινού, καλλιεργητών και ερευνητών.


Το πρόγραμμα ΔΙΑΣ (www.dias-project.gr) χρηματοδοτήθηκε από τη δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Τ1-ΕΔΚ-04873) από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *