Δημοσιεύσεις

UAV saffran monitoring process

Συγγραφείς: Konstantinos Kiropoulos, Dimosthenis C. Tsouros, Foteini Dimaraki, Anna Triantafyllou, Stamatia Bibi,Panagiotis Sarigiannidis and Pantelis Angelidis

Συνέδριο: 11th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies

Συντομευμένος Τίτλος : MOCAST

Χώρα/Επικράτεια:   Germany/Bremen

Αριθμός σελίδων: 4

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022/06

DOI: 10.1109/MOCAST54814.2022.9837638

Περίληψη:

Η Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ) υιοθετεί σήμερα τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), όπως ασύρματους αισθητΗ χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) ή drones, όπως είναι πιο γνωστό, στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας (PA) γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, καθώς τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν αναγνωρίζονται από όλο και περισσότερους αγρότες σε όλο τον κόσμο. Ένα drone μπορεί να επιθεωρήσει πλήρως ή να ψεκάσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις και καλλιέργειες, μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Οι αγρότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ειδικούς χάρτες, φωτογραφίες και αναφορές που μπορούν να παραχθούν με τη βοήθεια αυτών των επιθεωρήσεων για να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν το κόστος. Τα drones έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τηλεπισκόπηση σε πολλούς διαφορετικούς τύπους καλλιεργειών και περιβάλλοντα, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πειραματική χρήση των UAV ειδικά στην καλλιέργεια κρόκου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας της Ελλάδας. Θα περιγράψουμε τη διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να παράγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τα χωράφια και την καλλιέργεια, η οποία επιτρέπει στους αγρότες να μειώσουν την εργασία, το χρόνο και το κόστος.

Monitoring Saffron Crops with UAVs

Συγγραφείς: Konstantinos Kiropoulos, Dimosthenis C. Tsouros, Foteini Dimaraki, Anna Triantafyllou, Stamatia Bibi, Panagiotis Sarigiannidis and Pantelis Angelidis

Περιοδικό: Telecom (Τόμος 3, Τεύχος 2)

Εκδότης: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Αριθμός σελίδων: 21

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022/05

DOI: 10.1109/MOCAST54814.2022.9837638

Περίληψη:

Η χρήση της πληροφορικής στη γεωργία έχει αποφέρει σημαντικά οφέλη στους παραγωγούς, όπως αυξημένα κέρδη και καλύτερη ποιότητα προϊόντων. Οι σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία βασίζονται στη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV) και ασύρματων αισθητήρων εδάφους για την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα χωράφια και τις καλλιέργειες. Στην Ευρώπη, αυτές οι τεχνικές, που αναφέρονται ως Έξυπνη Γεωργία (SF), είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο παρά τη μεγάλη γεωργική παραγωγή μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων. Για το λόγο αυτό, σε αυτή τη μελέτη, πειραματιστήκαμε με τις τεχνολογίες του SF στην καλλιέργεια του ελληνικού κρόκου, ενός σπάνιου μπαχαρικού με πολλές χρήσεις. Για το λόγο αυτό, αλλά και επειδή η συγκομιδή του είναι αρκετά κοπιαστική, είναι ένα από τα πιο ακριβά μπαχαρικά. Δεδομένου ότι ο τομέας του SF είναι σχετικά νέος και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και περιοχή, ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων επιλέχθηκαν πειραματικά μετά από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Ο στόχος της μελέτης ήταν να αποκτήσει εξ αποστάσεως δεδομένα εικόνας των καλλιεργειών και να εκπαιδεύσει ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης για την ανίχνευση σημαντικών αντικειμένων όπως λουλούδια σαφράν και ζιζάνια.

Precision Agriculture Investment Return Calculation Tool

Συγγραφείς: K. Kiropoulos, S. Bibi, F. Vakouftsi, V. Pantzios

Συνέδριο: 17th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems

Συντομευμένος Τίτλος : DCOSS’21

Χώρα/Επικράτεια:   Online event

Αριθμός σελίδων: 4

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021/07

DOI: 10.1109/DCOSS52077.2021.00051

Περίληψη:

Η Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ) υιοθετεί σήμερα τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), όπως ασύρματους αισθητήρες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και τα οικονομικά οφέλη ελέγχοντας τις εισροές των χωραφιών όπως νερό, λιπάσματα ή φυτοφάρμακα και ελαχιστοποιώντας τη χειρωνακτική εργασία. Παρά το γεγονός ότι τα οφέλη των τεχνικών ΓΑ αναγνωρίζονται ευρέως, παρατηρούμε ότι στην Ευρώπη υιοθετούνται κυρίως από μεγάλες φάρμες που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και μπορούν να αντέξουν οικονομικά την επένδυση. Αντίθετα, σε χώρες όπου η γεωργική γη είναι πολύ κατακερματισμένη, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, η υιοθέτηση τεχνικών Γεωργίας Ακριβείας εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτό το άρθρο υποστηρίζουμε ότι η γεωργία ακριβείας μπορεί να είναι προσιτή ακόμη και από παραγωγούς με μικρές εκτάσεις, αν αποφασίζουν και επιλέγουν προσεκτικά για τις τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν. Για αυτόν τον λόγο αναπτύξαμε και παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες να μάθουν εύκολα και αξιόπιστα εάν η επένδυση σε τεχνολογίες ΓΑ είναι εφικτή και κερδοφόρα για την επιχείρησή τους.

Towards a Fully Open-Source System for Monitoring of Crops with UAVs in Precision Agriculture

Συγγραφείς: Dimosthenis C. Tsouros, Anastasia Terzi, Stamatia Bibi, Fotini Vakouftsi, Pantzios Vassilis

Συνέδριο: 2020 24th Pan-Hellenic Conference on Informatics (PCI)

Εκδότης: ACM

Αριθμός σελίδων: 5

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020/11/20

DOI: 10.1145/3437120.3437333

Περίληψη:

Τα Μη επανδρωμένα Αεροσκάφη (ΜεΑ) επροσφέρουν έναν εύκολο, γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο απόκτησης δεδομένων για την παρακολούθηση καλλιεργειών, αντιμετωπίζοντας τους περισσότερους από τους περιορισμούς των μεθόδων που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Τα ΜεΑ χρησιμοποιούνται συχνά τα τελευταία χρόνια σε εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας, καθώς θεωρούνται ως το μέλλον της τηλεπισκόπησης, και ως εκ τούτου είναι ένα πεδίο που προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες λύσεις λογισμικού για την επεξεργασία των εικόνων που αποκτούνται με ΜεΑ για την παρακολούθηση των καλλιεργειών. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις λύσεις προσφέρονται ως εμπορικά προϊόντα, γεγονός που αυξάνει το ήδη υψηλό κόστος της τηλεπισκόπησης που βασίζεται σε ΜεΑ στην Γεωργία Ακριβείας. Σε αυτή την εργασία, προτείνουμε ένα σύστημα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των τυπικών ροών εργασίας που απαιτείται για την επεξεργασία των δεδομένων που αποκτούνται από τα ΜεΑ.

Modelling deployment costs of PrecisionAgriculture Monitoring Systems

Συγγραφείς: Anna Triantafyllou, Panagiotis Sarigiannidis, Stamatia Bibi, Fotini Vakouftsi, Pantzios Vassilis

Συνέδριο: 2020 16th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS)

Εκδότης: IEEE

Αριθμός σελίδων: 8

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020/6/15

DOI: 10.1109/DCOSS49796.2020.00048

Περίληψη:

Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) και οι έξυπνοι αισθητήρες είναι τα εργαλεία της 5ης γεωργικής επανάστασης. Η τηλεπισκόπηση ευδοκιμεί στη γεωργία, διευρύνοντας τους ορίζοντες καλλιεργητών. Ωστόσο, η εφαρμογή ενός τέτοιου τεχνολογικού επιτεύγματος στην καλλιέργεια των αγρών είναι ένα δύσκολο έργο για τους αγρότες. Η λειτουργία και η συντήρηση τέτοιων συστημάτων απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία λογισμικού και υλικού εξοπλισμού στον τομέα της Έξυπνης Γεωργίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το επιχειρηματικό κόστος και την απόδοση του συστήματος ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Βασιζόμενοι στην ελλιπή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης της γεωργίας με ακρίβεια, το άρθρο αυτό προτείνει ένα λεπτομερές μοντέλο αποφάσεων σχετικά με τις απαιτήσεις και τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη δυνατοτήτων τηλεπισκόπησης σε μια καλλιέργεια. Οι γεωργικές επιχειρήσεις χρειάζονται καθοδήγηση όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως στην περίπτωση που μια προσεκτικά σχεδιασμένη λειτουργία μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη.

An Architecture Model for Smart Farming

Συγγραφείς: Anna Triantafyllou, Dimosthenis C. Tsouros, Panagiotis Sarigiannidis, Stamatia Bibi

Συνέδριο: 2019 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS)

Εκδότης: IEEE

Αριθμός σελίδων: 8

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019/5/29

DOI: 10.1109/DCOSS.2019.00081

Περίληψη:

Η Έξυπνη Γεωργία είναι νέα μέθοδος για τη διαχείριση αγροκαλλιεργειών, η οποία δίνει έμφαση στη χρήση μοντέρνων τεχνολογιών, ενισχύοντας το αντίκτυπο των κυβερνοφυσικών συστημάτων. Τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και το Υπολογιστικό Νέφος έχουν επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των συμβατικών γεωργικών πρακτικών και υπόσχονται αυξημένο ρυθμό παραγωγής και ποιότητα προϊόντος. Ωστόσο, η υιοθέτηση της Έξυπνης Γεωργίας παρεμποδίζεται από την έλλειψη μοντέλων καθοδήγησης, τα οποία θα πληροφορούν και υποβοηθούν τους επαγγελματίες καλλιεργητές και γεωργούς σχετικά με τα έξυπνα συστήματα παρακολούθησης καλλιεργειών. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα βασικό μοντέλο αρχιτεκτονικής, προσδιορίζοντας τις απαραίτητες οντότητες και τεχνολογίες ενός τέτοιου συστήματος. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι πιθανοί περιορισμοί στην κατανάλωση ενέργειας, όπως επίσης και οι βασικότερες λειτουργικές απαιτήσεις. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε πολλαπλές τεχνολογίες οι οποίες επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συστημάτων παρακολούθησης έξυπνης γεωργίας, μέσω τεσσάρων αρχιτεκτονικών επιπέδων: το Επίπεδο Αίσθησης, το Επίπεδο Δικτύου, το Επίπεδο Υπηρεσιών και το Επίπεδο Εφαρμογών. Τέλος, διεξάγεται μια συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα παρακολούθησης της έξυπνης γεωργίας.

Precision Agriculture: A Remote Sensing Monitoring System Architecture

Συγγραφείς: Anna Triantafyllou, Panagiotis Sarigiannidis, Stamatia Bibi

Εκδότης: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Περιοδικό: Information (Τόμος 10, Τεύχος 11)

Αριθμός σελίδων: 26

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019/11

DOI: 10.3390/info10110348

Περίληψη:

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια επέκταση του άρθρου με τίτλο «An Architecture model for Smart Farming». Βασικός στόχος της παρούσας δημοσίευσης αποτελεί η καθοδήγηση και πληροφόρηση των καλλιεργητών σχετικά με την υιοθέτηση των τεχνολογιών της Έξυπνης Γεωργίας.  Η Έξυπνη Γεωργία είναι νέα μέθοδος για τη διαχείριση αγροκαλλιεργειών, η οποία δίνει έμφαση στη χρήση μοντέρνων τεχνολογιών, ενισχύοντας το αντίκτυπο των κυβερνοφυσικών συστημάτων. Στο παρόν άρθρο γίνεται η παρουσίαση και περιγραφή ενός αναλυτικού αρχιτεκτονικού μοντέλου για ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης αγροκαλλιεργειών, δίνοντας έμφαση στα δομικά στοιχεία και τις σύγχρονες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξή του. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι πιθανοί περιορισμοί στην κατανάλωση ενέργειας, όπως επίσης και οι βασικότερες λειτουργικές απαιτήσεις. Το προτεινόμενο μοντέλο αποτελείται από επτά αρχιτεκτονικά επίπεδα: το Επίπεδο Αίσθησης, the Link Layer, the Encapsulation Layer, the Middleware Layer, the Configuration Layer, the Management Layer και το Επίπεδο Εφαρμογών. Επιπλέον, παρατίθεται ως παράδειγμα μια πραγματική περίπτωση χρήσης του προτεινόμενου μοντέλου σχετικά με την βελτιστοποίηση της καλλιέργειας Κρόκου στην Κοζάνη.

A Review on UAV-Based Applications for Precision Agriculture

Συγγραφείς: Dimosthenis C. Tsouros, Stamatia Bibi, Panagiotis Sarigiannidis

Εκδότης: Multidisciplinary Digital Publishing Institute

Περιοδικό: Information (Τόμος 10, Τεύχος 11)

Αριθμός σελίδων: 26

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019/11

DOI: 10.3390/info10110349

Περίληψη:

Σύγχρονες τεχνολογίες όπως το Internet of Things (IoT) μπορούν να αξιοποιηθούν προσφέροντας σημαντικές νέες δυνατότητες στην Γεωργία Ακριβείας, επιτρέποντας την απόκτηση δεδομένων από τις καλλιέργειες σε πραγματικό χρόνο. Συσκευές IoT όπως τα μη επανδρωμένα αεροχήματα (ΜεΑ) μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια ποικιλία εφαρμογών που σχετίζονται με τη διαχείριση και παρακολούθηση των καλλιεργειών, με τη λήψη εικόνων υψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης. Αυτές οι τεχνολογίες αναμένεται να δώσουν μεγάλη ώθηση στη γεωργία, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων σε ημέρες αντί για εβδομάδες, υποσχόμενες σημαντική μείωση του κόστους και αύξηση της απόδοσης. Η λήψη δεδομένων και ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή των γεωργικών εισροών, υποστηρίζοντας τους τέσσερις πυλώνες της Γεωργίας Ακριβείας, δηλαδή, εφαρμογή της σωστής πρακτικής, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και με τη σωστή ποσότητα. Ωστόσο, η χρήση και αξιοποίηση των ΜεΑ στο Γεωργία Ακριβείας δεν είναι ακόμα τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν, κυρίως λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την επιλογή και την ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων απόκτησης δεδομένων και επεξεργασίας εικόνας. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει τυποποιημένη ροή εργασίας για τη χρήση ΜεΑ σε τέτοιες εφαρμογές, καθώς πρόκειται για σχετικά νέα ερευνητική περιοχή. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τις πιο πρόσφατες εφαρμογές ΜεΑ στη Γεωργεία Ακριβείας. Αναλύουμε τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές, τους τύπους UAV που χρησιμοποιούνται και στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στις μεθόδους και τις τεχνολογίες απόκτησης δεδομένων, συνοψίζοντας τα οφέλη και τα μειονεκτήματα κάθε μιας. Επισημαίνουμε επίσης τις πιο δημοφιλείς μεθόδους επεξεργασίας των εικόνων και εξετάζουμε τα αποτελέσματα κάθε μεθόδου και τις πιθανές εφαρμογές κάθε μιας στις γεωργικές εργασίες.

Examining the Reusability of Smart Home Applications, A Case Study on Eclipse Smart Home

Συγγραφείς: P. Smiari, S. Bibi, D. Feitosa

Συντομευμένος Τίτλος : ICSR’ 19

Χώρα/Επικράτεια:   USA . Cincinnati

Συνέδριο: International Conference on Software Reuse

Αριθμός σελίδων: 16

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019/ 06

DOI: 10.3390/info10110349

Περίληψη:

Σύγχρονες τεχνολογίες όπως το Internet of Things (IoT) μπορούν να αξιοποιηθούν προσφέροντας σημαντικές νέες δυνατότητες στην Γεωργία Ακριβείας, επιτρέποντας την απόκτηση δεδομένων από τις καλλιέργειες σε πραγματικό χρόνο. Συσκευές IoT όπως τα μη επανδρωμένα αεροχήματα (ΜεΑ) μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια Τα Έξυπνα Σπίτια (Smart Homes) αποτελούνται από μια πληθώρα συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ), οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικούς κατασκευαστές. Για τη διαχείριση των συσκευών IoT στο πλαίσιο του αυτοματισμού “Έξυπνου Σπιτιού”, η βιβλιογραφία έχει προτείνει τη χρήση πλαισίων (frameworks). Σε αυτή τη μελέτη υποστηρίζουμε ότι οι προγραμματιστές μπορούν να επωφεληθούν από τέτοια πλαίσια ως λύση για την κατασκευή ευέλικτων και εύκολα επεκτάσιμων συστημάτων επαναχρησιμοποιώντας τα κομμάτια κώδικα τους. Για το σκοπό αυτό, διερευνούμε τις ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης που μπορεί να προσφέρει το πλαίσιο Eclipse Smart Home (ESH). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήσαμε μια μελέτη περίπτωσης και αναλύσαμε 107 πακέτα από το πλαίσιο Eclipse Smart Home που πρόσφεραν 240 επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια κώδικα στην εφαρμογή OpenHab. Ερευνήσαμε (α) ποιοι τύποι λειτουργιών μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερο την επαναχρησιμοποίηση (β) ποιοι τύποι επαναχρησιμοποίησης υιοθετούνται περισσότερο και ποια είναι η απαιτούμενη προσπάθεια ενσωμάτωσης τους (γ) ποια είναι η ποιότητα των επαναχρησιμοποιούμενων κομματιών κώδικα και τη συγκρίνουμε με την ποιότητα των κομματιών κώδικα που κατασκευάζονται από την αρχή. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι: η κύρια λειτουργικότητα που επαναχρησιμοποιήθηκε είναι αυτή που σχετίζεται με τους προσαρμογείς διασύνδεσης και ο κύριος τύπος επαναχρησιμοποίησης σχετίζεται με την επαναχρησιμοποίηση μεταβλητών. Όσον αφορά την προσπάθεια για την ενσωμάτωση των επαναχρησιμοποιούμενων κομματιών κώδικα μπορεί να κυμαίνεται από 38 γραμμές κώδικα έως 1421 γραμμές κώδικα. Επιπλέον, η ποιότητα των επαναχρησιμοποιούμενων κομματιών κώδικα είναι ελαφρώς βελτιωμένη σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κομμάτια κώδικα που κατασκευάστηκαν από την αρχή.

Data Acquisition and Analysis Methods in UAV- based Applications for Precision Agriculture

Συγγραφείς: D.C. Tsouros, A. Triantafyllou, S.Bibi, P. G. Sarigiannidis

Συντομευμένος Τίτλος : DCOSS’ 19

Χώρα/Επικράτεια:  Greece/ Santorini

Συνέδριο: 15th International Conference on Distributed Computing in Sensor Systemsgineering

Αριθμός σελίδων: 7

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019/ 05

DOI: 10.1109/DCOSS.2019.00080

Περίληψη:

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, (IoT) μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες στη γεωργία ακριβείας, επιτρέποντας την απόκτηση περιβαλλοντικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Οι συσκευές IoT όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) εξοπλισμένα με κάμερες, αισθητήρες και δέκτες GPS μπορούν να προσφέρουν ένα σύνολο υπηρεσιών και εφαρμογών IoT που σχετίζονται με τη διαχείριση πεδίων, καταγράφοντας εικόνες από μεγάλα ύψη. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν πριν από την αποτελεσματική χρήση των UAV στον τομέα της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Δεν υπάρχει ακόμα τυποποιημένη ροή εργασιών και διαδικασίες για τις περισσότερες εφαρμογές που βασίζονται σε UAV για τη γεωργία ακριβείας. Σε αυτό το άρθρο, συνοψίζουμε τις μεθόδους και τις τεχνολογίες απόκτησης δεδομένων για την επεξεργασία εικόνων από αγροκαλλιέργειες που βασίζονται σε λήψεις φωτογραφιών από UAV και συνοψίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς τεχνικής.

Analyzing the Evolution of Javascript Applications

Συγγραφείς: A. Chatzimparmpas, S. Bibi, I. Zozas, A. Kerren

Συντομευμένος Τίτλος : ENASE’19

Χώρα/Επικράτεια:  USA . Cincinnati

Συνέδριο: 14th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering

Αριθμός σελίδων: 7

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019/ 04

DOI: 10.5220/0007727603590366

Περίληψη:

Σύγχρονες τεχνολογίες όπως το Internet of Things (IoT) μπορούν να αξιοποιηθούν προσφέροντας σημαντικές νέες δυνατότητες στην Γεωργία Ακριβείας, επιτρέποντας την απόκτηση δεδομένων από τις καλλιέργειες σε πραγματικό χρόνο. Συσκευές IoT όπως τα μη επανδρωμένα αεροχήματα (ΜεΑ) μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια Τα Έξυπνα Σπίτια (Smart Homes) αποτελούνται από μια πληθώρα συσκευών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ), οι περισσότερες από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικούς κατασκευαστές. Για τη διαχείριση των συσκευών IoT στο πλαίσιο του αυτοματισμού “Έξυπνου Σπιτιού”, η βιβλιογραφία έχει προτείνει τη χρήση πλαισίων (frameworks). Σε αυτή τη μελέτη υποστηρίζουμε ότι οι προγραμματιστές μπορούν να επωφεληθούν από τέτοια πλαίσια ως λύση για την κατασκευή ευέλικτων και εύκολα επεκτάσιμων συστημάτων επαναχρησιμοποιώντας τα κομμάτια κώδικα τους. Για το σκοπό αυτό, διερευνούμε τις ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης που μπορεί να προσφέρει το πλαίσιο Eclipse Smart Home (ESH). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήσαμε μια μελέτη περίπτωσης και αναλύσαμε 107 πακέτα από το πλαίσιο Eclipse Smart Home που πρόσφεραν 240 επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια κώδικα στην εφαρμογή OpenHab. Ερευνήσαμε (α) ποιοι τύποι λειτουργιών μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερο την επαναχρησιμοποίηση (β) ποιοι τύποι επαναχρησιμοποίησης υιοθετούνται περισσότερο και ποια είναι η απαιτούμενη προσπάθεια ενσωμάτωσης τους (γ) ποια είναι η ποιότητα των επαναχρησιμοποιούμενων κομματιών κώδικα και τη συγκρίνουμε με την ποιότητα των κομματιών κώδικα που κατασκευάζονται από την αρχή. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι: η κύρια λειτουργικότητα που επαναχρησιμοποιήθηκε είναι αυτή που σχετίζεται με τους προσαρμογείς διασύνδεσης και ο Η ανάλυση της εξέλιξης του λογισμικού μπορεί να ρίξει φως σε διάφορες πτυχές ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν ελάχιστα εμπειρικά στοιχεία για την εξέλιξη των εφαρμογών JavaScript (JS) όσον αφορά τη δυνατότητα συντήρησης και μεταβλητότητας, παρόλο που η JavaScript είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες για διαδικτυακές εφαρμογές σε επίπεδο πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών IoT (διαδικτυακά συνδεδεμένων αντικειμένων). Σε αυτή τη μελέτη, διερευνούμε τις τάσεις σε ποιότητα και μεταβλητότητα των εφαρμογών JS αναφορικά με την πάροδο του χρόνου, εξετάζοντας τους σχετικούς νόμους της Lehman. Αναλύσαμε περισσότερες από 7.500 εκδόσεις εφαρμογών JS και καταλήξαμε σε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εφαρμογές JS αλλάζουν και αναπτύσσονται συνεχώς, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις υποβάθμισης της ποιότητας ενώ η πολυπλοκότητα παραμένει ίδια με την πάροδο του χρόνου, παρά το γεγονός ότι η κατανόηση του κώδικα επιδεινώνεται.