Τεχνολογία Γεωργίας Ακριβείας - Υπολογισμός Τύπου NPV
logo

Υπολογισμός Τύπου NPV

Τα έτη που επιθυμείτε να εφαρμοστεί ο τύπος NPV :


Το τραπεζικό επιτόκιο (εάν δεν υπάρχει πληκτρολογήστε 0) :info