Τεχνολογία Γεωργίας Ακριβείας
logo

Υπολογισμός Εξόδων Επένδυσης

Αγορά Απαραίτητου Εξοπλισμού (Hardware):


Αγορά Απαραίτητου Λογισμικού (Software):


Δαπάνες και Έξοδα Συντήρησης και Επισκευής Βλαβών


Ετήσιος Μισθός Προσωπικού (με τις επιβαρύνσεις)
Υπολογισμός Κόστους Παραγωγής

Κόστος Λιπασμάτων :


Κόστος Συσκευασίας :


Ημερομίσθια Προσωπικού Παραγωγής :


Μισθός Υπαλλήλου/ων Παραγωγής :


Έξοδα Κίνησης - Λειτουργίας :


ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Κίνδυνος Ζημίας Απροόπτων Καιρικών Συνθηκών 1%) :


Συμπληρώστε την 1η φόρμα


Συμπληρώστε τις φόρμες 1 και 2

Download the Demo Excel

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ