Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι πρώτες πτήσεις πάνω από καλλιέργειες κρόκου Κοζάνης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΔΙΑΣ»

 • by

Την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι πρώτες πτήσεις πάνω από καλλιέργειες  κρόκου Κοζάνης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΔΙΑΣ- Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα». Το μη επανδρωμένου ιπτάμενο όχημα (drone), τύπου Xbee, πέταξε και συνέλλεξε εικόνες πάνω από τις ακόλουθες περιοχές: 

 • ΣΑΜΝΙΑ 
 • ΚΙΤΡΙΝΕΡΙ 
 • ΠΑΝΤΖΙΑΒΑ 
 • ΓΥΑΛΟΧΩΜΑ 
 • ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
 • AΥΛΑΓΑΣ 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δειγματοληψία περιβαλλοντικών μετρήσεων από τα αντίστοιχα χωράφια με τη χρήση ειδικών αισθητήρων εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν χαρακτηριστικά του εδάφους σχετικά με την υγρασία, τη θερμοκρασία, αλλά και την υγρασία φυλλώματος.  

Η καλλιέργεια του Κρόκου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στο χώρο αυτό. Λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής των καλλιεργειών, της ξεχωριστής μεθοδολογίας εμφύτευσης των σπόρων, αλλά και των μοναδικών παραγωγικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια κρόκου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.   

Η πρόταση DIAS υιοθετεί τεχνικές Αγροκαλλιέργειας Ακριβείας (Precision Agriculture για να βοηθήσει τους καλλιεργητές Κρόκου να: 

 • αντιδράσουν πιο γρήγορα σε απειλές (ζιζάνια, παράσιτα, μύκητες, ζώα)
 • εξοικονομήσουν χρόνο στις μεθόδους που λαμβάνουν χώρα στις καλλιέργειες (πρόοδο της καλλιέργειας, αξιολόγηση τεχνικών προστασίας της)
 • βελτιώσουν τις τιμές των δεικτών που αφορούν την καλλιέργεια σε πραγματικό χρόνο και να υπολογίσουν την απόδοση της.
 • βελτιστοποιήσουν τη χρήση των εισροών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *